Nginggengi Manuk

Dina setu tanggal 28 April 2012, sesuai karo sing wis dirancang ya kue dina kanggo nginggen manuk elang ( Elang Hitam (Ictinaetus malayensis )  kalebu jenis sing  dilindungi PP no. 7 taun 99) utawa sing anggger wong ndesa ngaraninane “dok”. … Continue reading
DESA MELUNG

 823 total views

Nginggengi Manuk

Dina setu tanggal 28 April 2012, sesuai karo sing wis dirancang ya kue dina kanggo nginggen manuk elang utawa sing anggger wong ndesa ngaraninane “dok”. Papan panggonan kang dipilih ya Dukuh Kalipagu sekitar gunung Bunder. Sinambi nunggu kanca batir sekang … Continue reading
DESA MELUNG

 1,028 total views