MutasorAja rumangsa bisa tapi kudu bisa ngrumangsani. Kue ndean sing dadi pemikirane Kaki Mutasor warga RT 01 RW 01 Grumbul Depok Desa Melung. Ngrumangsani nek siki tenagane wis ora kaya maune, maju tua tenagane sengsaya mlorod. Maune tah agi dong esih nom rosa, bobot 80 Kg bae inyong kuat mikul. Siki tah boro-boro nggawa bobot semono, nggawa awak bae wis gentoyongan. Kue pengakuane Kaki Mutasor nalika ketemu karo wartawan kampung (warkam) melung.desa.id

Ora ana alesan nggo ngaso, jegang karo udad-udud. Tetep kudu golet pengupa jiwa. Istilah kasare ora ongkek ora nyekek. Merga ngrumangsani yen tenagane siki wis mualai susud mulane Kaki Mutasor banjur gawe dondang. Tetekan glugu loro sing dipantek karo kayu kopi, banjur neng sisi tengah digawe cekelan utawa surungan. Dondang kue mau sing saben dinane dadi pitulungan tumprap Kaki Mutasor. Ngawa suket, suluh utawa kasil pertanian liane.

Pegawean sing maune abot tumprap Kaki Mutasor, siki kebantu merga anane Dondang kue mau. Jane tah tumprap jaman siki ya anu wis ketinggalan jaman. Merga siki ana sorong sing angger iklan kae jere tinggal sorong. Ning ya kue mau regane sing ora kejangkau merga larang.

Merga ora bisa tumbas sorong, banjur Kaki Mutasor gawe Dondang. Kepriwe carane pegawean sing neng alam pikire ora mungkin dadi mungkin. Angger wong sekolahan ngarani due daya kreatifitas. Gusti Allah wis nyediakna sekabeane, gari dewek bisa apa ora olehe ngolah.

Bebasan ora ana penjalin (rotan) oyod (akar) ya dadi. Sing penting mlaku. Sing maune abot dadi enteng, merga anu ngrumangsani. Pikiran tah esih gronjalan ning awak ora kuat nglagani. Sing penting waras bisa golet beras.

 1,839 total views,  3 views today

Bagikan Berita